VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE

opravy, výmeny a nové inštalácie ventilov, poistných kohútov, batérií, sifónov

Vodoinštalácie a kanalizácia

Pracovníci  vykonajú montáž, opravu a údržbu vodoinštalácii a kanalizácii. Taktiež vykonajú montáž a výmenu vodomerov aj so zaplombovaním, rekonštrukcie a výmenu ležatých a stúpačkových rozvodov vody a kanalizácie, opravy batérií, WC  splachovačov, ako aj kompletné rekonštrukcie kúpeľní a kuchýň. Mimo uvedených akcií sme realizovali i ďalšie práce v bytových, či rodinných domoch súvisiacich s rekonštrukciou bytových jadier, domových kotolní a pod. Na požiadanie realizujeme aj drobné služby pre zákazníkov ako napr.: oprava a výmena  vodovod. batérie, výmena kuch.drezu, WC, sifónu, napojenie práčky, umývačky riadu a pod.

Stručný prehľad  realizovaných akcií

1. VÝMENA ZVISLÝCH A LEŽATÝCH STÚPAČKOVÝCH
ROZVODOV KANALIZÁCIE, VODY:

 • Bytový dom, Kvetinová ul., Bratislava
 • Bytový dom, Karafiátová ul.,  Bratislava
 • Bytový dom, Budapeštianská ul., Košice
 • Bytový dom, Klimkovičova ul., Košice
 • Bytový dom, Komenského ul. 67, Košice
 • Bytový dom, J. Bačíkova ul. 10, Košice
 • Bytový dom, Čapájevova ul. 12, Košice
 • Rekonštrukcia cirkulačného potrubia TV, Zimná ul. 14, 20, Košice
 • Rekonštrukcia odpad. Potrubia, Krupinská ul. 10, Košice
 • Bytový dom, Jarná ul. 6, Košice
 • Bytový dom, Komenského ul. 65, Košice
 • Bytový dom, Komenského ul. 53, Košice
 • Bytový dom, Komenského ul. 36, Košice
 • Bytový dom, Jesenná ul. 3, Košice
 • Bytový dom, Čingovska ul. 13, Košice

2. VÝMENA BYTOVÝCH VODOMEROV SV,TV:

 • Sídlisko  Ťahanovce Košice  cca 3700 ks
 • Janigova ul. 5, 7, Košice
 • Komenského ul. 34, 46, 48, Košice
 • Berlínska ul. 1, 2, a 22, 23, Košice
 • Zdravotné stredisko Šaca
 • Svätoplukova ul. 13, 15, 17, Košice
 • Pajorova ul. 9, Košice
 • Zdravotné stredisko Smetanova ul. 2, Košice
 • Trieda SNP 92/B, Košice
 • Kuzmanyho ul. 13, Košice
 • Krupinska ul. 14, Košice
 • Park Angelinum 12, 13, Košice
 • Bruselská ul. 15, 16, Košice

3.  OSTATNÉ PRÁCE:

 • Rekonštrukcia leteckého hangáru Sliač
 • Rekonštrukcia nemocnice Sliač
 • Rekonštrukcia chaty Lieskovec, Tatranská Štrba
 • Rekonštrukcia chalupy Medzev
 • Výmena existujúceho kanalizačného potrubia - ZŠ Valaliky
 • Odstránenie havarijného stavu  prasknutého potrubia - Hotel Centrum Košice
 • Odstránenie havárie na vodovodnej prípojke – Alvinczyho ul. 22, Košice
 • Rekonštrukčné práce ústredného kúrenia – Žriedlova ul. 14, Košice
 • Zváračské, vodárenské a kúrenárske práce - objekty MBH Moldava nad Bodvou
 • Vodoinštalatérske  práce – Strojzvar B a P, Košice
 • Zriadenie prívodu a odpadového potrubia - HANDTMANN Slovakia s.r.o., Košice
 • Rekonštrukcie potrubia TV - RÚVZ  Košice
 • Zriadenie transportného potrubia pre technolog. UV linky – TIK Slovakia s.r.o., Košice
 • Rekonštrukcia lež. rozvodov ÚK, kanalizácie a vody- Čingovska ul. 13, Košice
 • Preplach potrubia a vyčistenie filtrov, Bytový dom Park Angelinum 6, Košice
 • Rekonštrukcia  časti ležatého rozvodu TV, Tr. SNP 62/A, Košice
 • Výmena odpadového potrubia, Bytový dom Florianska ul. 10, Košice
 • Základ. školy  VÚC – strešné zvody
 • Výmena ventila SV na stúpačke Svätoplukova ul. 21, Košice
 • Výmena odvzdušňovacieho ventilu na stúpačke ÚK Kuzmanyho ul. 7, Košice
 • Oprava havar. stavu v kotolni zdravotného strediska Smetanová ul. 2, Košice
 • Výmena hl. ventilov SV v bytovom dome Bruselská ul. 15, 16, Košice
 • Montáž ZTI objekt Panorama, Košice