PLYNOINŠTALAČNÉ PRÁCE

montáž, rekonštrukcie, opravy a údržbu plynových zariadení

Plynoinštalácie

V oblasti plynu patrí montáž, oprava a údržba plynoinštalácií a rekonštrukcie plynovodov. Samozrejmosťou pre nás sú aj odborné prehliadky, skúšky  plynoinštalácie, ktoré vykonávame v bytových a rodinných domoch, kotolniach a podobne. Ponúkame aj plynové prípojky realizované na kľúč od projektu po montáž plynového zariadenia.
Následne po vykonaní odbornej prehliadky a skúšky plynoinštalácie odstránime zistené závady. Zabezpečujeme aj montáže a opravy plynoinštalácií v bytoch alebo rodinných domoch, výmeny ventilov a prívodov k plynovým spotrebičom.

Realizované akcie:

  • Rekonštrukcia ležatého rozvodu plynu, Čingovská ul. 13, Košice
  • Plynová prípojka k rodinnému domu, Malá Ida
  • Plynová prípojka k rodinnému domu, Košice-Krásna
  • Odstránenie úniku  na plynovom potrubí Chalupková ul. 5, Košice
  • Výmena stúpačiek plynového potrubia, Czambelovej 8, 10, 12, Košice
  • Odstránenie úniku na plynovom potrubí, Hlavná ul. 3, Košice
  • Preloženie hlavného uzáveru plynu, Jilemnického ul. 5, Košice